BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Dự báo sóng hồi của ETH về vùng 23x-24x trước khi sập sâu vào mùa đông.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.