BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Xu hướng trên H1 là tăng, giá sau khi test vùng kháng cự đã giảm về vùng hỗ trợ gần nhất.
Chiến lược mua tại 243 và 238, Stoploss 230, Takeprofit , 254 và 275.