BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Vẽ đi vẽ lại thì vẫn phải chờ tín hiệu thị trường để xác nhận. Có thể vượt trend giảm để bắt đầu đà tăng giá hoặc vẫn theo trend giảm trước đó. Ae cùng theo dõi xem nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.