BYBIT:ETHUSDT.P   ETHUSDT Perpetual Contract
ETH vừa rồi đã có một cú điều chỉnh mạnh để tạo đà tăng sau khi liên tục đốt coin để tăng độ khan hiếm.Sau đây sẽ là dự đoán của tôi và bạn có thể nhìn rõ hơn trên biểu đồ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.