thanga2a2a2

Eur Aud- ngày 23/6/2021

FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá về biên trên của kênh giá khung 1D. Một thanh tăng với KL siêu cao đã là dấu hiệu của KL dừng giảm?
Khung 4h, chờ đợi một mô hình 3 đỉnh, công thêm với việc RSI phân kì và chỉ báo MFI quá mua cũng cố thêm niềm tin cho chúng ta

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.