thanga2a2a2

EURCAD- trò chơi mạo hiểm

thanga2a2a2 Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Khung H1- bán ở fibo 618
Giá có 1 cú phá vỡ thật, khả năng quay về test đường neckline và đi xuống Sàn hỗ trợ của vùng tranh chấp
EU
Giao dịch đang hoạt động:
Như vậy là giá đã được kích hoạt và quay đầu ngay sau khi chạm Entry
Lực nến giảm là rất rõ ràng, tuy nhiên đôi khi ngài Thị trường rất khó hiểu, nên theo dõi và dời SL khi có cơ hội.
Bình luận:
giá đã di chuyển quá đẹp, bây giờ có lẽ đóng 50% vị thế hoặcj dời SL dương để bảo toàn vốn đc rồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.