RichPhu

CHỜ SHORT EURCHF

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
CHỜ BÁN EURCHF TẠI 0.96
Với mục tiêu 0.953
Đây là ý kiến cá nhân.
Chúc mọi người may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.