dotantong

EURCHF: Tìm cơ hội đảo chiều, tiếp tục sell thuận xu hướng

FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Sell EURCHF:
lệnh an toàn:
đợi giá tạo mô hình 2 đỉnh canh sell tiếp diễn
lệnh rủi ro:
canh sell tại vùng đỉnh 0.987x
sl: 30pip
TP: 130pip (vùng đáy cũ)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.