CuBin2802

Phân tích cặp EURCHF_28.09.2023

Giá xuống
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Trên đồ thị Ngày, chúng ta thấy được rằng EURCHF đang tiếp cận lại vùng kháng cự mạnh tại 0.967-0.969, cây nến đỏ ngày hôm qua chứng tỏ đã có lực sell tại vùng này.

Trên đồ thị khung H4. Chúng ta thấy EURCHF đang tạo nên mô hình nêm tăng --> khả năng đảo chiều giảm cao, giá cũng đang tạo phân kỳ với RSI.

Hôm nay có tin CPi của EUR, hi vọng giá sẽ chạy như kỳ vọng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.