RichPhu

Short EURCHF 11/8/2023

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Kỳ vọng giá quét thanh khoản trước khi quay đầu giảm.
Entry có hiệu lực trong ngày.
Đây là góc nhìn cá nhân.
Chúc mọi người may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.