RichPhu

Short EURCHF 14/08/2023

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Hôm thứ 6 có một lệnh chờ, với kỳ vọng quét thanh khoản ở đỉnh h1 gần nhất.
Tiếp tục sử dụng entry này cho hôm nay.
Lưu ý vẫn là lệnh tron ngày.
Các entry đưa ra chỉ có hiệu lực trong ngày hôm đó.
Hôm sau cần đánh giá lại để thiết lập.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.