NenTangForex

Sell EURCHF

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Hiện tại EURCHF đang cho điểm đẹp để sell, chúng ta có thể vào nó. Giữ vững quản lí vốn, quản lí rủ ro của bạn. Chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tuyệt vời, chúng ta đã có 1 khoản lợn nhuận lớn với R:R gần 2. Chúng ta kiếm lợi nhuận trên R:R. Quản lí vốn của bạn và theo dõi tôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.