NenTangForex

Sell EURCHF

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Hiện tại EURCHF đang cho điểm đẹp để sell, chúng ta có thể vào nó. Giữ vững quản lí vốn, quản lí rủ ro của bạn. Chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Tuyệt vời, chúng ta đã có 1 khoản lợn nhuận lớn với R:R gần 2. Chúng ta kiếm lợi nhuận trên R:R. Quản lí vốn của bạn và theo dõi tôi.