votiensanh

EurGbp Mẫu Hình Dao Găm Săn Cá Mập Bán Xuống

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Mẫu hình tham khảo - xác suất thắng không cao (70%)
EurGbp cho chúng ta các dấu hiệu đảo chiều từ phương pháp bẫy giá - dao găm

*Cảnh báo rủi ro : Giao dịch là tìm kiếm lợi nhuận trong bể rủi ro , mọi kế hoạch đều có tính xác xuất .
Người sử dụng mẫu hình cân nhắc kỹ về các lý do giao dịch trong kế hoạch trước khi vào lệnh .

- Mẫu hình đẹp , các vị trí đáy đều có phản ứng mạnh - rõ và xảy ra gần đây
- Mẫu hình xảy ra trong giai đoạn thị trường đang có xu hướng di chuyển trước đó rất mạnh ( Đảm bảo đám đông đã và đang sẵng sàng tham gia thị trường )
- 2 Đỉnh rõ ràng , mạnh mẽ và vừa xảy ra gần đây nên điểm vào lệnh ít rủi ro
- Mẫu hình đã có nến xác nhận trên khung lớn H4 -D1
Khi trade mở 3 lệnh , lệnh 1 & 2 chốt ở hộp 2 , lệnh 3 chốt sớm

Trong giao dịch giữa nguyên tắc và lòng tham là một sợi dây đúng sai rất mong manh

Nên nếu sợ mất lợi nhuận , cứ chốt sớm 1 lệnh để tâm lý không run ( vì đã có tiền dự phòng )

2 lệnh còn lại cứ để đi về các vùng đã dự định trong kế hoạch .


*Cảnh báo rủi ro : Giao dịch là tìm kiếm lợi nhuận trong bể rủi ro , mọi kế hoạch đều có tính xác xuất .
Người sử dụng mẫu hình cân nhắc kỹ về các lý do giao dịch trong kế hoạch trước khi vào lệnh .

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.