TradeProEdu

EURGBP xu hướng Giảm nhiều

Giá xuống
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tại Chart bốn giờ. Dòng Tenkan-sen ở dưới Kijun-sen, cả hai dòng đều hướng xuống dưới. Đường xác nhận Chikou Span nằm bên dưới biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang giảm dần. Đường giá đang giao dịch bên dưới các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng giảm vẫn còn mạnh. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (0,8415). Mức kháng cự gần nhất là đường Kijun-sen (0,8515).

Tại Chart Daily, đường Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, cả hai đường đều hướng xuống dưới. Đường xác nhận Chikou Span nằm bên dưới biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang giảm dần. Đường giá đang giao dịch bên dưới các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng giảm vẫn còn mạnh. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (0,8380). Mức kháng cự gần nhất là đường Kijun-sen (0,8544).


Trên cả hai bảng xếp hạng, Đường giá vẫn đang giảm. Khuyến nghị mở các vị thế BÁN ở mức giá hiện tại với Chốt lời ở mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span (0,8415) và Cắt lỗ ở mức của đường Kijun-sen (0,8515).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.