FX:EURGBP

EURGBP cặp tiền này mình đã vào lệnh từ tuần trước, tuy nhiên giá đã đi về điểm hòa vốn do mình để đặt Stop Lot về điểm entry

Hiện tại thì không có cơ hội nào cho cặp này cả, đứng ngoài quan sát đừng làm gì cả nhé

Bình luận