MCHTRADING

Kế hoạch giao dịch EUR/GBP cho tuần tới

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
D1 đang có sự tích lũy ,khá lâu ,hình thành vùng supply zone D1 khá mạnh , giá đã nhiều lần test vùng trendline tăng đều bị false break.
H4 hình thành mô hình vai đầu vai ( head and shoulder ) xuất hiện lực bán của seller .Quan điểm cá nhân của tôi EUR/GBP sẽ giảm trở lại.
Canh sell EUR/GBP 0.89650-0.89700 SL 0.90100
S1 0.88900
S2 0.88100
Chúc may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.