FSFI

EURJPY- Cơ Hội Bán Tiềm Năng!

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- EUR/JPY- H4 trước đó là mô hình vai đầu vai đã phá vỡ cổ. Dấu hiệu thị trường chuyển sang xu hướng giảm.
- Hiện tại giá đang kiểm tra lại vùng kháng cự 138.000 (con số tâm lý) và RSI quá mua. Tôi tìm kiếm 1 cơ hội bán ngắn hạn tại đây.
- Tôi vào lệnh bán bằng mô hình Gartley.
- Nếu bạn là người thích an toàn, có thể chờ các mô hình nến hãm đà, từ chối như: Doji , Pinbar , Áp Đảo... tùy theo ý bạn xuất hiện trong vùng Zone
--
- Entry: 137.683.
- Stoploss: 139.061.
- Target 1 dự kiến: 135.782 (Mức Fib 38.2 hồi quy đoạn AD).
- Target 2 dự kiến: 134.615 (Mức Fib 61.8 hồi quy đoạn AD).
--
- Nếu giá phá vỡ chân X, đối với tôi mô hình Gartley thất bại. Đóng lệnh dể giảm thua lỗ có thể là 1 lựa chọn tùy theo cách quản trị rủi ro của mỗi người.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.