thanga2a2a2

EURJPY-

thanga2a2a2 Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Bán 0.04 lot
Đóng lệnh: dừng lỗ:
ồ vậy là xác định sai entry dù giá đã đi theo hướng xác định- một phá vỡ giả được tạo ra.
Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.