thanga2a2a2

EURJPY- CHƯA PHẢI LÚC ĐẢO CHIỀU

Giá lên
thanga2a2a2 Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
1D- TRONG XU HƯỚNG TĂNG, GIÁ CÓ ĐỢT ĐIỀU CHỈNH VỀ VÀ PHẢN ỨNG VỚI ĐƯỜNG EMA21, KHẢ NĂNG SẼ ĐI VÀO VÙNG SIZEWAY
4H- Gía giảm tuy nhiên khối lượng giảm dần, phản ứng tại vùng đáy trc đó với cây nến nhấn chìm tăng
Bình luận:
1H. một cú hồi nhẹ để tiến lên haonf thành mô hình vai đầu vai có vẻ hợp lý
Giao dịch đang hoạt động:
ồ một chút thiếu may mắn vì chỉ 1 point nữa để chạm entry
Bình luận:
nếu chạm entry thì dời sl về dương đc rồi nhỉ- thâm chị có thể chốt 50% vị thế ở vùng đỉnh cũ
Bình luận:
Giá phản ứng với vung HT gần nhất khá mạnh, về lại điểm entry. vậy là kết quả hòa hoặc nến chốt sớm thì đã có 1 phần lãi nhỏ. Với khối lượng 3 thanh nến tăng cao có lẽ 1 entry short có lẽ hợp lý hơn cho kế hoạch tiếp theo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.