NenTangForex

Buy EURNZD bây giờ

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá hiện tại đang quay về vùng hỗ trợ mạnh của kì trước. Chúng ta có buy ở đây. Lệnh hoạt động trên R:R, giữ R:R của bạn và chúng ta sẽ chiến thắng.