dinhchien

EURNZD - Day trade theo kênh giá Keltner & RSI 30-10-2020

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Màn hình bên phải không bao giờ dự đoán trước đây. Chỉ là kết quả tốt nhất trong lịch sử để tự tin sử dụng cho Giao dịch.
------------------------
Rủi ro: 1%.
1. Tín hiệu tăng khi giá đóng cửa chỉ báo RSI vượt lên đường 70, hãy đợi Mua khi giá điều chỉnh và cắt xuống đường Upper Keltner.
2. Tín hiệu giảm khi giá đóng cửa chỉ báo RSI cắm xuống đường 30, chờ Bán khi giá điều chỉnh và vượt lên đường Lower Keltner.
3. Stoploss và Chốt lời được tính bằng Cộng hoặc Trừ chỉ báo True range Average.