NenTangForex

Bán EURUSD

NenTangForex Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại chúng ta có thể vào lệnh bán với eurusd. Giữ vững kỉ luật của bạn, quản trị rủ ro, và chúng ta sẽ lấy phần thưởng
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giữ vững quản trị rủ ro cho bạn, chúng ta sẽ tiếp tục lần sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.