HarryDamThanhHiepNWG

nhật kí giao dịch eur usd 19.7.2023

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
tỉ lệ thành công là 70-80% win rate
giao dịch được 6-8 đồng lãi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.