Trongvinh-FA25

EUR/USD - Sóng điều chỉnh 4 và kế hoạch Buy the Dip

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn - H4:
Xu hướng tăng giá đang có những dấu hiệu bị vi phạm, giá đã cắt xuống đường hỗ trợ động cho xu hướng EMA200, đường EMA52 dốc xuống và tiến sát về đường EMA200 những điều này cho thấy xu hướng tăng giá đang suy yếu. Tuy nhiên cấu trúc xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, giá mới thoái lui về mức fibonacci thoái lui 0.382% và đang kiểm tra vùng đáy gần nhất 1.206.

Cấu trúc sóng Elliott:
Cấu trúc ngắn hạn của EU là cấu trúc sóng hiệu chỉnh - Corrective wave trên khung H1 dạng Double Zigzag, dự kiến c đạt chiều dài bằng a tương ứng với mục tiêu 1.2007.

Kết luận:
Quan sát hành động giá và kích hoạt chiến lược ''Buy the Dip'' khi giá về hỗ trợ 1.2007 và tạo cấu trúc Price action đảo chiều như Pinbar/Fakey và chờ Buy tại

Entry: 1.201-1.202
Stoploss: 1.1922
Target dự kiến: 1.2510

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.