NenTangForex

Bán EURUSD

NenTangForex Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại chúng ta đã có 1 thiết lập khá tốt với thế bán eurusd. Giữ vững quản trị vốn, quản trị rủ ro của bạn, chúng ta hoạt động trên R:R
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tuyệt vời, chúng ta đã có khoảng lợi nhuận từ ý tưởng chiến lược này. Giữ R:R của bạn, quản lý vốn. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm ý tưởng tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.