BLOGFOREXVIET

EURUSD GIÁ SẼ GIẢM MẠNH

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Ngày 01/01/2020 Phân tích Cặp tiền EURUSD thấy nó đang gặp kháng cự mạnh của khung D1 và đang hình thành mô hình tam giác. Sau khi tăng giá quá nhanh cuối tuần qua do USD suy giảm nhưng đến cuối năm 2019 tỷ giá USD đã tăng trở lại điều đó đồng nghĩa với việc cặp tiền này sẽ giảm giá và giảm rất nhanh. Mình đã quan sát và setup sẵn cho các bạn điểm vảo lệnh và R/R này là quá tốt và không phải lúc nào cũng có setup cho tỷ lệ tốt như thế này xuất hiện. Giá sẽ giảm lệnh Sell nên được ưu tiên.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá của cặp tiền này ngày 03/01/2020 lúc 17:00 đã đi được 50% mục tiêu dự báo. Khả năng sẽ đạt được mục tiêu trong hôm nay nếu giá tiếp tục rơi mạnh như hiện tại.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP Của mình đã đạt được nên mình đóng lệnh ở đây, bạn nào chưa đóng lệnh có thể dời Sl lên đỉnh của cây nến nếu TT tiếp tục giảm bạn sẽ có thêm tiền.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.