NenTangForex

EURUSD mô hình AB=CD

NenTangForex Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại chúng ta có thể thấy rằng EURUSD đang hình thành mô hình AB=CD. Chúng ta có thể vào lệnh SELL bây giờ. Giữ vững R:R của bạn
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.