mmfxtrading

[BÁN] GBPAUD 28.3.2018

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Khung thời gian H2 mới hình thành 1 cây doji cùng với cây nến spinning top tạo nên mô hình 2 đỉnh
SL: 59.5 PIPS
TP: 131.6 PIPS
Đóng lệnh: dừng lỗ: Tiếc là bị SL trước khi TP :(