minhvutnt

GBPAUD - Ellitot

Giá lên
minhvutnt Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
BUY 1.75 - 1.756
SL: 1.74
TP1: 1.767
TP2: 1.778
Bình luận:
Channel : t.me/ForexisEA
Bình luận:
Close TP2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.