OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Chúng ta đang có tín hiệu tốt với GBPCAD . Hãy bán nó ngay bây giờ. Chúng ta hoạt động trên R:R. Đảm bảo quản trị rủ ro, quản trị vốn của bạn.
Đóng lệnh: dừng lỗ