thanga2a2a2

GBPJPY- ngày 16/6- phiên âu, mỹ

Giá lên
thanga2a2a2 Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật

1. khung D1
giá trong xu hướng tăng dài hạn vafcos cú hồi về đường EMA21,có thể chờ đợi 1 cú long dài ngày, thậm chí tạo một thanh nến tăng bật lại tuy nhiên, thanh nến dài kèm theo KL thấp nên chúng ta không vội vàng, và ngay sau đó là 1 thanh nến giảm cho thấy sự chờ đợi là đúng đắn
2. khung h4
Giá đang chạm vào biên trên của kênh giá, tuy nhiên có thể nhận thấy mô hình tam giác tăng đã đi cuối, một cú long từ cạnh dưới của tam giác sẽ là một pha đặt cược lớn
3. khung h1
Tuy nhiên, cạnh dưới tam giác này trùng với vùng fibo 0.5-0.618 khung H1, nên cũng cố thêm một chút niềm tin cho lệnh long của tôi, còn rủi ro thì vẫn cao nhé.

CHÚC BẠN ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG.

Bình luận:
Giá xuống sâu hơn, đến vùng 0.786, và với một thanh nến giảm mạnh có râu nến kết hợp với KL cực cao cho một báo hiệu về KL dừng giảm, liệu có một mô hình 2 đáy nhỏ ở đây không?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.