thanga2a2a2

GJ- thử thách bắt đỉnh

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khung ngày giá có vẻ đã tăng khá cao- nên sẽ hợp lý nếu GJ bắt đầu đi vào vùng sideway- với cây Pinbar KL cao trc đó có thể thấy giá vẫn còn động lượng tăng trong ngắn hạn- Tuy nhiên đồng nghĩa với việc lực bán đã xuất hiện khá nhiều
Khung H4: đã xác định đc một trend line giảm giá, tuy nhiên với một ngày nhiều tin tức, chúng ta sẽ giảm thểu rủi ro bằng việc đề phòng việc săn SL,- Vậy thì đặt lệnh ở vùng trên có vẻ hợp lý hơn, mặc dù không dễ dàng khớp lệnh nhưng với một cặp tiền biến động như GJ thì không gì là không thể.
Khung H1: giá sideway với KL thấp- cừng chờ xem điều gì tiếp theo nào

TIỀN CỦA BẠN- LỰA CHỌN CỦA BẠN!!!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.