stevehoang

NHẬN ĐỊNH GBPJPY: TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG MẠNH MẼ

Giá lên
stevehoang Cập nhật   
SAXO:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau khi phá đường xu hướng thì cặp Geppy huyền thoại đã tạo mô hình nến Fakey huyền thoại ở ngưỡng Fibo 61.8
----
CHIẾn LƯỢC GIAO DỊCH

BUY ở giá hiện tại
SL 138.610
TP1 140.098
TP2 141.087
Bình luận:
chốt lởi ở 139.969
profit 65 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.