Tunglee111

Phân tích cơ hội giao dịch Forex: Long GBPNZD theo Inverse H&S.

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Đúng như dự đoán của tuần trước, mô hình Inverse Head and Shoulders (Vai Đầu Vai ngược) đã dần hình thành.

Chiến lược cho GBPNZD hôm nay sẽ chờ Long tại vùng giá 1.8820 thuận theo xu hướng Uptrend.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.