MyFriendFun

Cơ hội canh bán với GBPNZD

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Cơ hội canh bán với GBPNZD
giá đang hồi về rất đẹp, kỳ vọng sẽ hình thành mô hình vdv cho anh em sell,
entry và cắt lỗ theo quản lý vốn mỗi người