NenTangForex

Sell GBPUSD

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chúng ta có thể vào 1 lệnh sell với gbpusd với sự xác nhận của pinbar đẹp.
Chúng ta không chặn dao rơi, chúng ta chỉ chờ xác nhận đẹp và luôn nhớ rằng hãy mua thấp, bán cao. Vì những điểm đó sẽ cho những R:R đẹp nhất. Chúng ta trading với logic, chúng ta không trading với cảm xúc, sợ hãi. Quản trị rủ ro của bạn, và theo dõi tôi.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.