OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
1W-
- Dễ dàng nhận thấy một mô hình vai đầu vai đã được hình thành, giá vượt qua vùng neckline với KL tăng lên cho thấy một cú breakdown thực sự. Kỳ vọng giá sẽ đi đến vùng 1.300 cũng vừa bằng khoản cách mô hình và cũng vừa là cạnh dưới của nêm giá mở rộng
1D-
- Ở đây ta thấy rõ sự break xuống của giá với 4 thanh nến hồi lại kiểm định đường neck line với biên độ và khối lượng giảm dần. Thanh nến giảm cuối cùng cho ta một setup đẹp khi hình thành cú nén giữa đừng xu hướng backtest và đường EMA21
- RSI trong xu hướng giảm, rất phù hợp với dự đoán hành động giá đi xuống vùng quá bán.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.