StellaHuynh

GPBUSD chart 15min, lệnh buy

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GPBUSD chart 15min, lệnh buy
- break vùng kháng cự
- Retest + continue

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.