dangstrongdd

Giá có thể lên 12k trong vòng 3 tháng

Giá lên
HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Chu kỳ tăng bước 1 kết thúc, chuẩn bị cho bước 2 - 3, LDG các dự án chủ yếu ở ĐỒNG NAI nên được hưởng lợi bởi thông tin xây cầu