tienminhnguyen

Tôi hy vọng LTC sẽ vượt lên trên hình chữ nhật

BITTREX:LTCUSD   Litecoin
Tam giác đang hoạt động. Nếu hình tam giác này hoạt động, hình chữ nhật sẽ hoạt động. 120 usd có thể được nhắm mục tiêu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.