XUHUTRADE

Mua NUE, 159.86

Giá lên
XUHUTRADE Cập nhật   
BATS:NUE   Nucor Corporation
cổ phiếu Nucor đã tạo 2 đáy trong khung thời gian D1 với đáy sau cao hơn đáy trước.
Giá có phiên break khỏi khối nến tích lũy, đồng thời giá break khỏi upper band BB trong khung H2, vượt MA20 trong khung D1.
Trong khung W1, giá bật lên từ hỗ trợ mạnh.
Mua vào tại 159.86, sl 148, r/r 1:3 với kỳ vọng cổ phiếu tạo đáy và vào sóng tăng dài hạn theo W1.
Bình luận:
đóng toàn bộ lệnh 156.71 (-2%), do pha break tại điểm vào lệnh đã fail, cần đóng sớm giảm thiểu rủi ro thua lỗ lớn hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.