tradafx

Đợi tín hiệu xác nhận và cơ hội bán với NZDCAD

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm giá.
Sau khi hình thành mẫu hình đảo chiều hai đỉnh với tín hiệu phân kỳ thì giá đã phá vỡ Key level tại 0.87000.
Đợi xuất hiện retest và tín hiệu xác nhận xu hướng giảm quay trở lại thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.86500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.