tradafx

Đợi xuât hiện tín hiệu bán với NZDCAD

Giá xuống
FOREXCOM:NZDCAD   New Zealand Dollar / Canadian Dollar
Khung thời gian 2 giờ.
Xu hướng tăng đã bị phá vỡ tại Key level 0.88000.
Giá đang hình thành sóng hồi xác nhận xu hướng giảm.
Đợi xu hướng giảm hình thành và xuất hiện mẫu hình giảm giá thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.86000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.