tradafx

Xuât hiện tín hiệu phân kỳ và khả năng giảm giá của NZDCAD

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng giá.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và Key Level tại 0.88000.
Đợi giá phá vỡ Key level và có tín hiệu xác nhận giảm thì có thể tìm cơ hội bán với NZDCAD.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.86400.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.