NhatHoai

Phân tích Bob Volman H4 | Thời thế đảo ngược | 7/3

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Chúng ta đang chứng kiến sự đảo ngược của sức mạnh các đồng tiền: nhóm yếu ớt trong suốt hơn năm qua (gồm AUD, NZD, JPY) lại đang vượt trội hơn nhóm mạnh (GBP, USD, EUR). Sóng của AUD đã trôi qua rồi, giờ chúng ta tận dụng NZD để bắt sóng tăng.

#NZDCHF
Giá đang tiếp cận biên trên hộp và hình thành 1 buildup. Chờ nén chặt hơn để thực hiện giao dịch. Thiết lập có thể vận dụng là RB hoặc ARB.

#NZDCAD
Giao dịch này đã được thực hiện, nên kèo NZDCHF cần phải chờ đến khi trade này không còn rủi ro. Trước khi breakout giá đã thực hiện 1 cú tease break (pv mồi). Các tin sắp tới không quá quan trọng nên mình quyết định vào trade luôn, bởi 1 điểm entry sớm gần đường biên luôn có lợi thế. Chờ câu trả lời từ thị trường.

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.