KhaiGuru

Swing Trade Sell NZDUSD?

Giá xuống
KhaiGuru Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
1. SuperMACD daily âm, nhưng đang dốc lên=> đang điều chỉnh của xu hướng giảm
2. SuperMACD H4 trước đó dốc lên, nhưng hiện tại lại đi ngang => ủng hộ giảm giá trở lại.
3. Xu hướng giảm trên Daily không quá mạnh, mà dao động trong 1 khoảng rộng
4. DXY trong xu hướng giảm, nhưng có khả năng sẽ pullback tăng trong trung hạn
5. Cặp này đang phản ửng với đỉnh cũ trước đó
=> cặp này có thể sẽ giảm trước khi tăng trở lại

NZDUSD
Giao dịch đang hoạt động:
Sell Limit: 0.65100
SL: 0.65750
TP1: 0.63100
TP2: 0.62000
Giao dịch đang hoạt động:
lệnh Sell limit đã khớp
Giao dịch đang hoạt động:
Giá sideway mà không giảm như dự kiến
=> đóng 1/2 vị thế
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng vị thế vì sideway lâu hơn dự kiến
Tìm kiếm cơ hội giao dịch với cặp khác