OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Gía con này theo em thì sau khi break qua khỏi trendline và cũng đã quay lại test rồi thì có khả năng vài ngày tới giá sẽ rơi xuống.... đồng thời ADX cũng cho thấy xu hướng xuống ( vượt 25 ). Vol thì còn hơi tẻ nhạt ... có thể chờ giá hồi lên ở khung nhỏ hơn đẻ tìm giá đẹp nhất ....
Nhận định riêng mong ace pro góp ý ..........
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.