Beetradezz

People và hướng giá xuống

Giá xuống
Beetradezz Cập nhật   
BINANCE:PEOPLEUSDT.P   PEOPLE / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Ăn long rồi đợi short thôi. Ăn ngắn rùi té. Anh em theo dõi con này rất hay bơm khi giá chạm khoảng 15 - 16
Bình luận:
Ăn đậm rồi anh em nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.