Beetradezz

People và hướng giá lên

Giá lên
BINANCE:PEOPLEUSDT.P   PEOPLE / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Anh em đợi gì nữa lên thuyền thôi nào. People mào được Musk shill 1 cái là lên tận mây xanh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.