Phamdong1969

PIVX 1D khả năng điều chỉnh đã kết thúc.

Giá lên
BINANCE:PIVXBTC   PIVX / Bitcoin
105 lượt xem
3
Trên đồ thị ngày của PIVX/ BTC giá đang năm ngay trên đường EMA50 và phía trên fibo 0.618% của đợt tăng giá từ ngày 18 - 24/12/2018
giá đang có dấu hiệu phục hối.
Mục tiêu cho đợt phục hồi này lá 0.000149 và 0.000340
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 0.000170 thì đợt phục hồi thất bại, lúc đó giá sẽ test lại vùng đáy cũ tại 0.0001425
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

Bình luận